You are here: Deck Officer (COC3)

General

E-mail Print PDF
There are no translations available.


โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ


ระเบียบการ การเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนายประจำเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ( 12 เดือน )

(ประกาศนียบัตรนายประจำเรือของเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรนายประจำเรือ(ฝ่ายเดินเรือ) ปีการศึกษา 2557

page 1of3  page 2of3 page 3of3


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี

2.ผู้สมัครจะต้องเป็นชายไทย สัญชาติไทย

3.สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าไม่จำกัดสายการเรียน(ปวช/ปวส/ป.ตรี-ทุกสาขา)

4.สายตาและการมองเห็น ปกติ และไม่ตาบอดสี

5.ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

6.เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือ โรคติดต่อร้ายแรง

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ

1.ทดสอบร่างกาย 20 %

2.สอบข้อเขียน 70 %

3.สอบสัมภาษณ์ 10 %

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา 1 ชุด

2.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เรียน/บิดา/มารดา อย่างละ 1 ชุด

5.ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตัวจริง (ไม่เอาคลีนิก)

ระยะเวลาในการเข้าศึกษา

1.ภาคทฤษฏีในโรงเรียน 12 เดือน

2.ฝึกปฏิบัติงานบนเรือ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (4 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ 25,000 บาท

2.ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาท


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ เวลา 08.30-17.30 น. เปิดรับสมัครทุกวัน ตั่งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557

1.สมัครผ่านทาง E-mail address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.หรือโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 081-9320470 (กัปตันปานเทพ)/084-3221900 (กัปตัน ศุภชัย)/090-9618713 คุณคณาธิป

หรือ 02-3992860-5

กำหนดการสอบและประกาศผล

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (50 คะแนน    ภาษาไทยและสังคมศึกษา  (50 คะแนน)    สอบเช้า

ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)                          ข้อสอบเชิงวิเคราะห   (50 คะแนน)    สอบบ่าย1.สอบข้อเขียน.....................................22 มีนาคม 2557

2.ทดสอบร่างกาย.................................23 มีนาคม 2557 (ยึดพื้น/ว่ายน้ำ50เมตร)

3.สอบสัมภาษณ์ .................................23 มีนาคม 2557

4.ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ....25 มีนาคม 2557

5.ทำสัญญาและมอบตัวนักเรียนใหม่.....5  เมษายน 2557

6.ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียน ...................30 พฤษภาคม 2557Last Updated on Wednesday, 26 March 2014 03:34
E-mail Print PDF
There are no translations available.

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ

ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร

หลักสูตรต้นกลและรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

(สำหรับผู้มีประสบการณ์)

ตารางอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าไม่จำกัดสายการเรียน

  2. ถือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่าและได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างกลในเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่ามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยสิบสองเดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

  2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

  5. หลักฐานการปฏิบัติงานบนเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750กิโลวัตต์หรือมากกว่า

  6. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750กิโลวัตต์หรือมากกว่า

ระยะเวลาในการศึกษา

เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

เรียนเก็บเป็นรายวิชา สามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  97,000 บาท

 

การสมัคร

 

สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพ ถนนบางนา ตราด ซอย14 เขตบางนา

ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

081-1548351 (พรพนัส ชิดทิด)

081-7202218 (กัปตัน วิชัย )

หรือ 02-3992860-5


Last Updated on Thursday, 13 February 2014 13:08
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 หลักสูตร นายเรือ/ต้นเรือ(STCW 2010)

ตารางอบรม

หลักสูตรนายเรือ/ต้นเรือ STCW 2010

ระยะเวลาเรียน 4 เดือน 12 วิชา (หลักสูตรเรียนวนต่อเนื่องตลอดปี)

คุณสมบัติผู้เรียน

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าไม่จำกัดสายการเรียน 

3. เป็นผู้มีประกาศนียบัตร นายประจำเรือขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

4. มีประสบกาณ์นายประจำเรือขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ของเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน


สอบถาม เพิ่มเติม 

084-322-1900 กัปตันบาส

083-000-6155 กัปตันฉลองชัย

081-154-8351 คุณพรพนัส

Last Updated on Friday, 18 April 2014 04:21
E-mail
There are no translations available.

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือระหว่างประเทศขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

                                              ตารางเรียน 500 ตันกรอส  ปี 2557 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบความรู้เพื่อยกระดับจากลูกเรือ เป็นนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ หรือมากกว่า
(สำหรับผู้มีประสบการณ์)     
สอน วน จบเป็นรายวิชา เข้าเรียนได้ตลอดทุกเดือน

               

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง มีสายตาปกติไม่บอดสี และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
4. ผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศหรือ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า (แนบหลักฐานใบตรวจสอบระยะการปฎิบัติงานบนเรือโดยกรมเจ้าท่า) และในระยะเวลาดังกล่าวต้องมีการเข้ายามบนสะพานเดินเรือภายใต้การควบคุมของนายเรือหรือนายประจำเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหนังสือรับรองของนายเรือเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ)


Read more...